نام های سیاه دانه در زبان های مختلف

نام های سیاه دانه در زبان های مختلف

سیاه دانه نایجلا

تحقیقات و پژوهش های به عمل آمده نشان می دهد که سیاه دانه در زبان ها و ادوار مختلف نام های زیادی داشته است. در کتب قدیمی از این گیاه پر خاصیت به نام «شونیز» یا «شونوز» یاد شده است. این لغات ریشه در زبان پارسی داشته است و ریشه آن به نام «شهشنیز» بوده است. این گیاه چون دانه های سیاه رنگی دارد به نام «سیاه دانه» یا «سیاه تخمه» نیز خوانده می شود. در برخی کشورهای عربی به نام های «کمون اسود» و «الکمون الاسمر» یاد می شود که به معنی زیره سیاه است، در حالی که این گیاه با زیره کاملا متفاوت است. در کشور مصر به سیاه دانه «حبه البرکه» یا دانه ی برکت گفته می شود در حالی که در همین کشور در دوران باستان به آن «شنقت» گفته می شده است. نام دیگر این گیاه در کشورهای عربی به خصوص یمن «قحطه» است.

سیاه دانه در زبان فرانسه به نام های متعددی خوانده می شود که برخی از آنها عبارتند از

«Nigella Cultivee» ، «Anis noir» ، «Cumin noir»

در زبان انگلیسی نیز سیاه دانه نام های مختلفی دارد

«Black cumin»، «Black cumin seed» و «Garden Fennel Flower»

نام علمی سیاه دانه در زبان لاتین نایجلا ساتیوا می باشد که برند نایجلا نیز  از همین کلمه گرفته شده است

با نایجلا روزت را بساز

https://www.instagram.com/_u/organicnigella

https://t.me/nigellabrands